دکتر معصومه عباسی

پزشک عمومی

مسیول فنی درمانگاه

  • فارغ التحصیل سال ۱۳۹۶ از دانشگاه جندی شاپور
  • پزشکی اورژانس بیمارستان امام جواد استان چهارمحال و بختیار به مدت یک سال و نیم
  • پزشک اورژانس بیمارستان امام جعفر صادق (ع) هشتگرد
  • فعالیت در درمانگاه پارسیان شهر جدید هشتگرد از سال ۹۷
  • محقق آزمایشگاه داروسازی بالینی دانشگاه شهید بهشتی در زمینه درد
فهرست