دکتر سعید تک زارع

پزشک عمومی

پزشک مقیم

  • فارغ التحصیل مقطع دکترای حرفه­‌ای پزشکی
  • دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  • پزشک درمانگاه شبانه روزی نظر آباد و درمانگاه شبانه روزی دکتر ایزدی
  • دارای گواهینامه صلاحیت بالینی سال ۹۶
  • پایان نامه با موضوع مقایسه پاتولوژی رادیکال پروستاتکتومی و بیوپسی پروستات، در بیماران کانسر پروستات بیمارستان شهید مدرس تهران
فهرست