دکتر سحرالسادات علوی

جراح و دندانپزشک
  • امور و درمان ریشه دندان ها
  • روکش های دندانی
  • ترمیم دندان
  • پروتزهای دندانی
  • درمان دندانی اطفال
فهرست