دکتر بهارک مستعان‌فر

متخصص قلب و عروق

زمان حضور: شنبه ها از ۱۰ الی ۱۲

  • فارغ التحصیل سال ۸۸ از اصفهان
  • سرپرست ccuبیمارستان  امام جعفر از ۸۸ تا ۹۴
  • پزشک بیمارستان تامین اجتماعی هشتگرد از۹۴تااکنون با ۱۰سال سابقه حضور فعال درهشتگرد
فهرست